Project Grey

Partners

Project Grey is een samenwerking van Movisie, Dare to be Grey, Textgain, PDCS en het Verwey-Jonker Instituut. Het wordt gefinancierd door de Europese Unie (Internal Security Fund – Police).

movisie

Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Samen met de praktijk ontwikkelt Movisie kennis over wat echt goed werkt en past die kennis toe. De unieke rol van Movisie is het versnellen van leerprocessen. De experts van Movisie zijn alleen tevreden als ze een duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie realiseren. Iedereen kan door allerlei oorzaken in een kwetsbare positie terechtkomen. Hoe eenvoudig dat soms gaat, zo taai is het vaak om die kwetsbaarheid te verminderen of de gevolgen ervan te verzachten. Dat is wél precies wat Movisie drijft. Met de doelgroep zelf, de mensen om hen heen en professionals wil Movisie ontdekken wat in de praktijk aantoonbaar het beste werkt om kwetsbaarheid te voorkomen én de negatieve gevolgen ervan te verminderen. 

dare to be grey

Dare to be Grey is niet in een woord te vatten; het is een campagne, een platform, maar ook een beweging. Eén ding staat centraal: iedereen in het Grijze Midden moet gehoord worden, en Dare to be Grey zal er alles aan doen om die stem een podium te geven. Dit doen zij zowel online, door het vertellen en delen van inspirerende verhalen, maar ook offline, door het faciliteren van dialoogavonden, evenementen, trainingen en workshops. Dare to be Grey is begin 2016 opgericht door een groep studenten van de Universiteit Utrecht in de hoop meer nuance aan te brengen in het destijds verhitte debat rondom de komst van vluchtelingen. De oproep om voorbij te gaan aan zwart-witdenken werd vanaf het begin enthousiast onthaald. Binnen enkele maanden had Dare to be Grey duizenden volgers vergaard, het nieuws gehaald, een internationale wedstrijd in Washington D.C. gewonnen, en werd het uitgeroepen tot ‘Ambassade van de verdraagzaamheid’ 2016. Sinds 2018 worden de activiteiten ontplooid onder de stichting Dare to be Grey.

Textgain

Textgain is een spin-off van de Universiteit Antwerpen die zelflerende technologie ontwikkelt (Artificiële Intelligentie) om automatisch inzichten te halen uit grote datastromen. Zo ontwikkelden ze speciale monitoringtools die in staat zijn om extremistische propaganda, desinformatie en polariering te detecteren op sociale media.

PDCS (Partners for Democratic change slovakia)

PDCS heeft jarenlange ervaring in het ontwikkelen van trainingen, het faciliteren van verschillende evenementen, van kleine sessies tot grote conferenties, en het ontwikkelen van educatieve projecten. PDCS werkt op het gebied van conflictoplossing, ondersteuning of dialoog in de samenleving, burgerparticipatie en ontwikkeling van het maatschappelijk middenveld in Slowakije en in het buitenland. Zij zijn de initiatiefnemers van het European Network for Non-Violence and Dialogue (ENND), een grassroots-netwerk opgezet om polariserende trends in Midden- en Oost-Europa tegen te gaan.

Verwey-jonker instituut

Het Verwey-Jonker Instituut doet onafhankelijk onderzoek naar actuele maatschappelijke vraagstukken. Belangrijke thema’s die door het instituut worden opgepakt zijn: armoede, buurten, diversiteit, jeugd, lokaal sociaal domein, onderwijs, opvoeding, ouderen, participatie, seksueel en huiselijk geweld, sport, veiligheid, werk en inkomen, en zorg. En we schromen niet om nieuwe vraagstukken op te pakken. Onze meer dan 35 experts zijn inhoudelijk sterke wetenschappers die een verscheidenheid aan kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden beheersen.