Project Grey

Partneri

Projekt Grey je výsledkom spolupráce Movisie, Dare to be Grey, Textgain, PDCS a Verwey-Jonker Institute a je financovaný Európskou úniou (Internal Security Fund – Police). Cieľom projektu je umiernenými prostriedkami bojovať proti polarizácii spoločnosti a následným procesom ako je napr. radikalizácia.

Movisie

Movisie je národný vzdelávací inštitút, ktorý ponúka komplexný prístup k sociálnym problémom. Za pomoci ľudí z praxe vytvárame a tiež implementujeme najúčinnejšie riešenia, ktoré uľahčujú proces učenia. Našim cieľom je efektívne a udržateľne zlepšiť životy ľudí v zraniteľných situáciách.

dare to be grey

Dare to be Grey je veľa rôznych vecí naraz – je to kampaň, platforma, spoločenské hnutie. No bez ohľadu na označenie, ktoré preň vyberieme, jeho cieľ ostáva rovnaký: každý z „šedého stredu“ medzi extrémnymi pólmi by mal byť vypočutý, a Dare to be Grey spraví všetko v jeho sile, aby toho dosiahol. Robí tak online, prostredníctvom rozprávania a zdieľania príbehov, ako aj offline – usporadúvaním dialógov, rôznych podujatí, tréningov a workshopov. Dare to be Grey začal v roku 2016 ako študentská iniciatíva na Univerzite v Utrechte, ktorej cieľom bolo priniesť viac nuansy do vysoko polarizovanej debaty o príchode utečencov do Holandska. Jeho výzva spoločnosti prekonať prosté čierno-biele myslenie sa stretla s entuziastickou odozvou. Len za niekoľko mesiacov získal Dare to be Grey tisícky fanúšikov na sociálnych sieťach, bol spomenutý vo viacerých správach a vyhral tiež medzinárodnú súťaž vo Washingtone D.C, ktorú spoločne usporiadalo Ministerstvo zahraničných vecí USA a Facebook.

Textgain

Textgain je projekt umelej inteligencie vyvinutý na Univerzite v Antverpách. Vytvára „self-learning“ technológiu, ktorá je schopná automaticky extrahovať použiteľné prvky z obrovského toku dát. Textgain vypracoval špeciálne monitorovacie prostriedky, ktoré sú týmto spôsobom schopné na sociálnych médiách odhaliť extrémistickú propagandu, dezinformácie aj prípady spoločenskej polarizácie.

PDCS

PDCS je mimovládna organizácia poskytujúca profesionálne vzdelávacie a facilitačné služby, konzultácie a poradenstvo v oblasti riešenia konfliktov, podpory spoločenského dialógu, občianskej participácie a rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku i v zahraničí. PDCS je zakladajúcou organizáciou Európskej siete pre nenásilie a dialóg a je tiež súčasťou siete Partners Network zloženej z 20 partnerských centier, ktoré spája spoločné poslanie a hodnoty demokratickej zmeny.

Verwey-Jonker Institute

Verwey-Jonker Institute sa venuje spoločenskému výskumu. Nájdete tu expertov na širokú škálu rôznych tém, akými sú napríklad chudoba, susedstvá, diverzita, mládež, vzdelávanie, výchova, seniori, participácia, sexuálne a domáce násilie, šport, bezpečnosť, či zamestnanosť a príjem. Nikdy sa neváhajú pustiť do nových, doposiaľ nepreskúmaných tém. Týchto 35 vedcov si dokonale osvojilo množstvo kvalitatívnych aj kvantitatívnych výskumných metód a má rozsiahle skúsenosti aj s prácou s ťažko skúmateľnými populáciami. Dokonale rozumejú veľkému množstvu rôznych spoločenských dilem či problémov a neustále sa snažia o ďalší vývoj.