Project Grey

Wat is Project Grey?


Project Grey wil meer ruimte maken voor andere meningen buiten die van de kleine groep zwart-witdenkers. Om deze geluiden te versterken gaan campagnevoerders, data-analisten en sociaal werkers samen aan de slag om  polarisatie aan te pakken en de processen van radicalisering die daaruit voortkomen.

Ondanks dat de groep zwart-witdenkers vaak maar klein is, klinken op sociale media de extremen voor of tegen het hardst. De ruimte voor een breed palet aan meningen, oftewel het ‘grijze midden’, verdwijnt hierdoor. Project Grey laat onder andere via een sociale media campagne andere meningen horen. Deze campagne wordt verspreid via een vernieuwende online tool en dashboard dat inzicht geeft waarover online verhitte discussies over worden gevoerd en waar de eerste tekenen van polarisatie zich aandienen.

Project Grey laat via een sociale media campagne meningen tussen de kleine groep zwart-witdenkers zien

Ook sociaal werkers en jongerenwerkers zijn bij Project Grey betrokken. Zij worden getraind in het herkennen van (online) polarisatie en daar preventief en reactief zowel online als in hun wijk iets mee te doen, bijvoorbeeld door het organiseren van een dialoogbijenkomst. Doe ook mee aan Project Grey.

Project Grey maakt gebruik van technologie die is gebaseerd op kunstmatige intelligentie en machine learning waarbij de ontwikkelde algoritmes zelfstandig op zoek gaan naar patronen in de data. Zo krijgen we onder meer zicht op de maatschappelijke thema’s waar mensen op sociale media over discussiëren en waar tekenen van polarisatie zijn vast te stellen. Lees meer over deze technologie.

Wat is polarisatie?

Polarisatie is toenemend wij-zijdenken. Het is een proces waarbij de tegenstellingen tussen groepen in de samenleving sterker worden, waardoor groepen steeds meer tegenover elkaar komen te staan. Polarisatie kan zich manifesteren op verschillende locaties, bijvoorbeeld in een buurt, op een school of op de werkvloer, maar ook online op bijvoorbeeld sociale media. Soms is polarisatie nodig om botsende standpunten of conflicterende belangen helder te maken. Maar als het te lang doorgaat of als tegenstellingen te veel op de spits worden gedreven, raakt de samenleving verdeeld.

In het maatschappelijk debat is vaak aandacht voor de uitgesproken opvattingen van de kleine groep zwart-witdenkers. Maar buiten de zwart-witdenkers is een grote groep mensen met een diversiteit aan meningen. Dit noemen ze ook wel eens het 'grijze midden'. Project Grey wil meer kleur geven aan deze andere geluiden en deze groep weerbaar maken tegen polarisatie.