Project Grey

Pak grensoverschrijdend gedrag aan

Digitale haatberichten komen hard aan en zijn van alle dag. Denk aan dreigtweets over vluchtelingen of racistische opmerkingen over Zwarte Piet. Ook radicale groepen zijn op sociale media aanwezig om jongeren te overtuigen van hun verhaal. Extreme geluiden op sociale media, kunnen leiden tot verbaal en zelfs fysiek geweld. Als sociaal (jongeren)werker mis je veel als je niet online te vinden bent. Doe daarom mee aan Project Grey.

Bij Project Grey leer je wat je het beste kunt doen tegen online haatberichten en opruiing evenals de consequenties daarvan in de ‘echte wereld’. Na het volgen van een training ga je zelf direct aan de slag. Via een vernieuwende online tool signaleer je wat er online in jouw regio speelt, beoordeel je haatberichten en meld je deze bij instanties.

Via een vernieuwende online tool signaleren sociaal werkers wat er online in hun regio speelt

Daarnaast spoor je trends en nieuwe polariserende onderwerpen op. In de training heb je geleerd wat je vervolgens het beste kunt doen. Meng je je bijvoorbeeld online in de discussie of spreek je iemand direct aan? En wat moet je dan wel of juist niet zeggen? Of ga je hierover in gesprek met jongeren op straat en organiseer je vervolgens een bijeenkomst over het onderwerp?

Ook word je gevraagd actief de online campagne van Project Grey te ondersteunen. Bijvoorbeeld door mensen te benaderen die in het ‘grijze midden’ een standpunt proberen in te nemen en met uitingen van de campagne verder worden ondersteund.

Waarom meedoen?

  •  Je wordt getraind om extreme geluiden te herkennen en daar vervolgens op te acteren, zowel online als in de wijk.
  • Je spijkert je kennis bij over effectief (online) polarisatie voorkomen en bestrijden.
  • Je monitort via een vernieuwende online tool welke thema’s ‘hot’ zijn in jouw regio en ziet welke mensen proberen de extremen te versterken.
  • De campagnematerialen die je samen met Project Grey ontwikkelt, kan je inzetten bij eigen bijeenkomsten.
  • Je vergroot je netwerk door deelname aan de training en terugkomdagen.

Inspanning

Training en terugkomdagen: 4 dagdelen (exclusief huiswerk).
Online monitoring en campagnemateriaal verspreiden via tool: 1 tot 2 uur per week.

kosten

Deelname is gratis.

Ja, ik doe mee!

Heb jij en/of je collega’s interesse om deel te nemen aan Project Grey? Of wil je eerst meer weten? Stuur een e-mail naar info@projectgrey.eu.