Project Grey

Čo je Projekt Grey?

Projekt Grey pracuje s fenoménom online a offline polarizácie spoločnosti, tým, že posilňuje zmierlivejšie naratívy, ľudský rešpekt medzi zdanlivo konfliktnými stranami, poukazuje na drobné nuansy v konfliktoch a snaží sa o hľadanie jednotiacich línií v spoločnosti. Naopak Projekt Grey nestavia na vyvracaní extrémnych postojov a polemike s extrémnymi názormi. Odborníci na fenomén polarizácie spoločnosti, dátoví analytici a sociálni pracovníci spájajú v tomto projekte sily v snahe znižovať napätie v spoločnosti a predchádzať konfliktom.

Napriek tomu, že extrémistické názory väčšinou zastáva iba relatívne malá skupina ľudí, často krát na sociálnych sieťach spôsobí najväčší rozruch. Tento fakt značne redukuje priestor vhodný pre názory, ktoré odrážajú rôzne názorové odtienky, tiež známe ako „šedý stred”. Projekt Grey sa snaží zviditeľniť tieto postoje tichej väčšiny, ktoré sa často strácajú v záplave mediálne atraktívnych extrémnejších prejavov.

Plánovaná kampaň získa inovatívny charakter vďaka požitým online nástrojom a online rozhraní, ktoré budú môcť využívať rôzni záujemcovia o hlbšie porozumenie fenoménu polarizácie spoločnosti. Našou ambíciou je pomocou dátových analytických nástrojov zachytiť už prvotné signály možnej búrlivej online polarizácie spoločnosti.

Projekt Grey nebude aktívny iba v online prostredí, ale bude spolupracovať so sociálnymi pracovníkmi a pracovníkmi s mládežou, ktorí dostanú príležitosť zúčastniť sa špeciálneho semináru, zameraného na využitie ponúkaných online nástrojov, schopnosť rozoznávať znaky online polarizácie a zároveň proaktívne a reaktívne vyriešiť situáciu v ich okolí, ale aj na internete. Jedným z riešení je usporiadať komunitné stretnutia, ktoré podnecujú vzájomný dialóg. Staň sa súčasťou Projektu Grey.

Projekt Grey používa technológiu, ktorá je založená na umelej inteligencii a strojovom učení, pričom projektové algoritmy samostatne vyhľadávajú určité dátové podobnosti. Viac informácii môžete nájsť tu.

Čo je polarizácia?

Charakteristickým znakom polarizácie je častejšie rozlišovanie medzi my a oni. Ide o proces, v ktorom sa kladie dôraz na jednotlivé rozdiely medzi rôznymi spoločenskými skupinami, čo vedie k ráznejším prejavom nesúhlasu. Polarizácia sa môže vyskytnúť v rôznych prostrediach: v našom okolí, v školách alebo na pracovisku, ale zároveň aj na internete a sociálnych sieťach. Samozrejme, v niektorých prípadoch je polarizácia nevyhnutným procesom, ktorý napomáha objasniť rozporné alebo protichodné názory. Avšak dlhodobá polarizácia spoločnosti alebo zveličovanie rozdielov, vedú k rozdeleniu spoločnosti. Verejná debata sa príliš sústreďuje na extrémistické názory. Tie však zastáva iba relatívne malá skupina ľudí s čierno-bielym pohľadom na svet. Väčšina zastáva nestrannejšie stanoviská, ktoré tvoria „šedý stred“. Projekt Grey sa snaží podporovať stredný myšlienkový prúd a brániť ho pred možnou polarizáciou.