Project Grey

Projekt Grey pracuje s fenoménom online a offline polarizácie spoločnosti, tým, že posilňuje zmierlivejšie naratívy, ľudský rešpekt medzi konfliktnými stranami, poukazuje na drobné nuansy v konfliktoch a snaží sa o hľadanie jednotiacich línií v spoločnosti.

Odborníci na fenomén polarizácie spoločnosti, dátoví analytici a sociálni pracovníci spájajú v tomto projekte sily v snahe znižovať napätie v spoločnosti a predchádzať hodnotovým konfliktom.