Project Grey

In het online debat klinken de extreme geluiden voor of tegen vaak het hardst. Bijvoorbeeld in discussies over vluchtelingen en integratie. Maar tussen de kleine groep zwart-witdenkers bestaat een grote groep met een diversiteit aan meningen. Project Grey wil deze geluiden versterken en ruimte creëren voor een open gesprek om polarisatie en processen van radicalisering tegen te gaan.

"Zwart-witdenken is wanneer je gelooft dat jouw verhaal de enige waarheid is"
Babah Tarawally
Schrijver

Jongerenwerkers

Sociale professionals  en jongerenwerkers kunnen een belangrijke rol spelen in het voorkomen en aanpakken van polarisatie. Project Grey biedt hen een training en tools om extreme geluiden te herkennen en daar vervolgens op te acteren, zowel online als in hun wijk.

Volg de verhalen van Project grey: